Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Laserowa technologia identyfikacji bakterii, platforma portfela cyfrowego czy urządzenie do monitorowania rytmu serca płodu – to produkty polskich przedsiębiorców, które znalazły się wśród 32 zwycięskich projektów w konkursie GO_GLOBAL.PL organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Informujemy, że 5 sierpnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór na preselekcję polskich propozycji projektów do konkursu „Teaming for Excellence”.
750 mln złotych – o taką kwotę na badania przemysłowe i prace rozwojowe powalczą mikro, małe i średnie firmy w kolejnej odsłonie flagowego konkursu NCBR – tzw. „szybkiej ścieżki”. Zdecydowaną większość środków otrzymają projekty realizowane poza Mazowszem.
W związku ze zbliżającym się upływem kadencji dla części członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900)...
Rusza e-Pionier – nowy program kierowany dla sektora ICT. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z wyspecjalizowanymi akceleratorami sfinansuje innowacyjne projekty w modelu zamówień przedkomercyjnych – PCP (pre-commercial procurement). Na pierwszy konkurs przewidziano 50 mln zł.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
24-08-2016
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.
23-08-2016
Uprzejmie informuję, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła aktualizację Listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w związku z częściowym zakończeniem procedury odwoławczej w ramach naboru konkursu 2/1.1.2/2015, zorganizowanego przez NCBR dla Poddziałania 1.1.2...
23-08-2016
Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi, które zaszły w ostatnim czasie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju został przedłużony termin na przeprowadzenie oceny merytorycznej w konkursie nr 1/1.3.1/2016...
23-08-2016
W związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Europejskich (CPE), jako Instytucję Pośredniczącą dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa PO WER, konkursem nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/16 na rozszerzenia standardowych projektów
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
25-08-2016
Szanowni Państwo, w związku z pytaniami dotyczącymi form prawnych, które dopuszczone będą podczas preselekcji polskich wniosków do konkursu „Teaming for Excellence” informujemy, że do konkursu uznane za dopuszczone zostaną wszystkie formy prawne będące zarówno istniejącymi jednostkami...
24-08-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone poszukiwaniu partnerów do współpracy przy składaniu i realizacji projektów w ramach 23. Konkursu Inicjatywy CORNET.
18-08-2016
Uprzejmie informujemy, że w IV polsko-izraelskim konkursie na projekty badawczo-rozwojowe złożono 1 wniosek...
17-08-2016
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że II etap oceny merytorycznej Wniosków złożonych w III Konkursie CuBR odbędzie się w salach Zagłębia Lubin S.A. przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 98 w Lubinie.
16-08-2016
Korekta kryteriów oceny merytorycznej wniosku, stanowiących Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” na wykonanie i finansowanie projektów w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności...

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito